Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului, de catre personalul de paza, conducerea operativa asigura controlul acestora prin personal anume desemnat.

Controlul modului in care sunt consemnate activitatile desfasurate in documentele specifice executarii si evidentiarii serviciului de paza revine sefului de obiectiv si personalului desemnat, prin decizie interna a companiei.