AKYLE SECURITY, in colaborare cu reprezentantul dumneavoastra, va intocmi Planul de paza si il va prezenta spre verificare si avizare organelor de politie.

Planul de paza va cuprinde in principal: descrierea obiectivului, dispozitivul de paza, consemnul general, consemnul particular al posturilor, modul de actiune in diferite situatii etc.