Pentru obiectivul dumneavoastră, vă propunem un tarif orar de 13.5 lei/post/ora de pază (exclusiv TVA). Acesta este tariful minim la care putem asigura servicii de paza la nivelul ridicat.

Preţurile din prezenta ofertă nu includ T.V.A.-ul.