Intotdeauna AKYLE SECURITY ţine cont de condiţiile specifice si calitatile impuse de beneficiar, cu privire la aspectul fizic, dotarea şi ţinuta agenţilor de securitate selectati pentru protejarea bunurilor, marfurilor si persoanelor din obiective.

In baza planului de paza avizat, AKYLE SECURITY va instala dispozitivul de paza in obiectiv, asigurand pentru fiecare post personal de paza instruit, calificat profesional, care va indeplini urmatoarele conditii:

  • apt medical pentru exercitarea funcţiei;
  • fara antecedente penale pentru infracţiuni săvârsite cu intenţie;
  • detine atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003, republicata;
  • echipaţi cu uniforme distinctive şi echipament de protecţie, pe care le vor purta numai în timpul executării serviciului.

Dispunem in orice moment de personal calificat, pentru a indeplini orice cerere suplimentara de forta de munca solicitata de dumneavoastra, in cazul unor evenimente speciale sau datorita dezvoltarii.

AKYLE SECURITY detine si mentine valabila, pe toata durata de valabilitate a contractului comercial de paza, o asigurare de raspundere, obisnuita in practica de afaceri cu  Societatea  OMNIASIG  VIENNA INSURANCE GROUP prin polita de asigurare Seria  G , Nr. 916100, suma agregat a asigurarii fiind de 100.000 EUR.